Mindfulness (uważność)

WARSZTATY MINDFULNESS

Określenie Mindfulness (uważność)  wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful – uważający, troskliwy, dbały, pamiętający. Innymi słowy jest to rodzaj stanu umysłu jako „czujnego” obserwatora „uważającego” na wszelkie doznania płynące ze świata wewnętrznego i zewnętrznego w danej chwili. Stan bycia w pełni: „tu i teraz”.

Celem Mindfulness jest nauczenie się dostrzegania i przyjmowania każdej pojawiającej się emocji, myśli, odczucia jako obiektów obserwacji.

Program ten pomaga w łagodzeniu doświadczanego stresu i utrzymywaniu dobrego samopoczucia.

Formuła: 8 spotkań po 2,5 – 3 godziny, 2 konsultacje indywidualne z trenerem (przed i po zakończeniu Treningu), 1 całodniowy trening – 7 godzin praktyki, wymiana doświadczeń w grupie i konsultacja z trenerem, samodzielne ćwiczenia w domu na podstawie instrukcji trenera, skryptów i płyt CD.

WARSZTATY DLA PAR

Warsztat przeznaczony jest dla osób poszukujących rozwiązań problemów osobistych, rodzinnych i zawodowych. Podstawowym tematem spotkania mają być powtarzające się problemy w związku, odnalezienie uwikłań rodzinnych wpływających na relacje. Trening uważności pozwala na odnalezienie podstawowej więzi między ludźmi.

 


  • MBSR – Redukcja Stresu oparta na Uważności

Program skierowany jest do osób przeciążonych stresem, odczuwających brak motywacji do działania i chcących poprawić jakość swojego życia. Celem Treningu jest rozwój uważności, a przez to zwiększenie umiejętności pokonywania stresu i kryzysów osobistych, zdrowotnych, rodzinnych i zawodowych.

Czytaj więcej o MBSR


  • MBCT – Terapia Poznawcza oparta na Uważności

Program jest rozszerzeniem programu MBSR o pewne elementy terapii poznawczej. Uczestnicy otrzymują podstawową wiedzę o niekorzystnych schematach myślenia, o połączeniach, jakie powstają pomiędzy obniżonym nastrojem i negatywnym myśleniem. Uczeni są rozpoznawania momentu, gdy ich nastrój zaczyna się obniżać oraz sposobów, jak mogą sobie wtedy pomóc.

Czytaj więcej o MBCT


 

Przeczytaj więcej na temat uważności