Interwencje kryzysowe

 

Krótkoterminowe działanie doraźne, którego celem jest udzielenie natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej (rozwód, śmierć bliskiej osoby, strata, utrata lub podjęcie nowej pracy, przeprowadzka, inne trudne doświadczenia życiowe) i przywrócenie jej utraconej równowagi. Klasyczna interwencja polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku.