Interwencje kryzysowe

 

Interwencje kryzysowe

Interwencje kryzysowe to krótkoterminowe działanie doraźne, którego celem jest udzielenie natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Sytuacje kryzysowe to między innymi: rozwód, śmierć bliskiej osoby, strata, utrata lub podjęcie nowej pracy, przeprowadzka, inne trudne doświadczenia życiowe. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie utraconej równowagi osobie którą spotkała tego typu sytuacja. Klasyczna interwencja polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku.