Ceny i zasady

Poniżej prezentujemy ceny i zasady, które obowiązują podczas korzystania  z usług naszego Centrum Psychoterapii

Cennik

  • Jednorazowa konsultacja psychiatryczna – 250 zł (60 minut)
  • Sesja psychoterapii indywidualnej – 180-250 zł (50 minut) *
  • Sesja psychoterapii rodzinnej lub pary – 300 zł (90 minut)

Płatność – w gotówce lub przelewem na konto firmowe: 17 1140 2017 0000 4302 0589 4888.


* W przypadku psychoterapii długoterminowej, zazwyczaj kontrakt obejmuje 2-3 sesje tygodniowo a czas trwania poszczególnych sesji oraz ich koszt ustalane są indywidualnie z pacjentem.

Zasady udzielania psychoterapii

    • Centrum Psychoterapii czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00.
    • Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych ustalana jest z terapeutą prowadzącym i wynosi zazwyczaj raz w tygodniu. W zależności od potrzeb, częstotliwość może być większa lub mniejsza, sesje mogą być zarówno regularne (stała pora) lub ustalane za każdym razem w dogodnym terminie.
    • Ustalone terminy sesji mogą być zmienione pod warunkiem, że zgłoszenie zmiany u terapeuty prowadzącego nastąpi nie później niż do godziny 17:00 poprzedniego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia późniejszego lub nieobecności na sesji bez uprzedzenia, pacjent zobowiązany jest do uiszczenia za nią pełnej opłaty.
  • Pacjentom przebywającym za granicą lub w wyjątkowych wypadkach pacjentom będącym w trakcie psychoterapii umożliwiamy sesje na Skype.

Gniazdka i kable