Coaching

Coaching

Kierowanie rozwojem zdolności i kompetencji osoby w określonej dziedzinie i pomoc w osiąganiu postawionego przez nią celu. Istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między trenerem (z an. coach) a jego klientem.

  • Coaching personalny – związany z rozwojem osobistym
  • Coaching zawodowy – związany z rozwojem kariery

Centrum psychoterapii