Specjalista

Piotr Stasialovich

Psycholog, seksuolog
518 893 134

Psycholog – seksuolog / Психолог- сексолог
Tel. 518 89 31 34
Magister psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalność: Terapia i terapia seksualna. Pracę magisterską – „Satysfakcja seksualna a obraz własnego ciała kobiet w wieku 22 – 55 lat” pisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa – Starowicza . Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunkach : Seksuologia kliniczna , Psychosomatyka i Somatopsychologia, Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa i Psychotraumatologia.
Uczestniczyłem w szkoleniach z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Odbyłem szereg dodatkowych szkoleń z psychoteraii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
Doświadczenie specjalistyczne z zakresu seksuologii zdobyłem na praktykach i stażach w takich placówkach jak: Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w SPSK im. prof. W. Orłowskiego; Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia oraz Poradnia Seksuologii i Psychoterapii INTIMED w Warszawie. Obecnie współpracuje z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Pracuje też w Radomiu w Centrum Psychologicznym „PO ZMIANIĘ”.
Pracuje z osobami dorosłymi, terapię i terapię seksualną prowadzę w Języku Polskim i Rosyjskim. Pomagam w zmaganiu się z konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych. Terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji.