Dla terapeutów – szkolenia i superwizje

 

  • Superwizja

Dla terapeutów, polega na regularnych spotkaniach szkolącego się i superwizora, podczas których szkolący się relacjonuje prowadzoną przez siebie terapię, a superwizor to komentuje. Superwizja może się odbywać indywidualnie lub w grupach.

 

  • Szkolenia psychologiczne

 

  1. Terapia zaburzeń odżywiania się
  2. Terapia ofiar i sprawców przemocy
  3. Kontrakt w psychoterapii rodzin
  4. Genogram klasyczny
  5. Psychoterapia depresji
  6. Psychoterapia i leczenie zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych

Szkolenia organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski – zgłoszenia na stronie: www.p-i-e.pl