Specjalista

Magdalena Tkaczyk

Psychoterapeuta, pedagog
502 599 835

Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych stażach.
Obecnie praktykuję w gabinecie prywatnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz terapię rodzinną.
Rozwijam warsztat pracy biorąc udział w konferencjach i szkoleniach.
Obecnie jestem w trakcie realizowania 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.
Pracuję z młodzieżą doświadczającą:
– stanów depresyjnych
– zaburzeń odżywiania
– stanów lękowych
– trudności w relacjach interpersonalnych
– i innych trudności wieku młodzieńczego
W pracy z młodzieżą uwzględniam pracę z rodziną.